Feederwedstrijden

Koninklijke Vissersclub Geduld Diepenbeek
Wedstrijdreglement voor de feeder wedstrijden 2016


• De inschrijvingen voor de feeder wedstrijden gebeuren bij Hengelshop Rudy Duck/ Nieuwstraat 131/ 3590 Diepenbeek /Telefoonnummer: 011/32.25.24

• Men kan tot en met de dag vóór de wedstrijd inschrijven.

• De inschrijving is 6.50€ (inleg = prijzengeld)

• De feeder wedstrijden beginnen om 11.00 uur -13.30 uur/pauze/14.30-17.00 uur. Trekking van de plaatsnummers is om 09.00 uur in de kantine.

• De avondwedstrijden beginnen om 18.00 uur en eindigen om 21.00 uur. Trekking van de plaatsnummers is om 17.00 uur in de kantine.

• Enkel het gezamenlijk gewicht van de vissen telt. Er worden geen extra punten gegeven voor het aantal vissen.

• Er wordt gevist in 1 sector, maximaal 8 deelnemers (de eerste die ingeschreven zijn).

• Alle vis (met uitzondering karper, snoek en snoekbaars) met de haak gevangen. Komen in aanmerking, ook de ondermaatse- en gepikkelde vissen.


Het materiaal:


• Feederhengels, Het is toegestaan meerdere feederhengels reserve te houden, toch mag er slechts met één feederhengel worden gevist. De beet registratie moet op de top van de hengel gebeuren.

• Voerkorven en/of de method feeder (minimum 30 gram). Moeten vrij kunnen schuiven over de hoofdlijn.

• Elke visser moet voldoende, lange leefnetten ter beschikking hebben. Eén leefnet mag maximum

• 20 kg vis bevatten. Het teveel aan vis (meer als 20 kilo) in één leefnet wordt niet meegerekend (meer dan 25 kilo is 0 kilo).

• Onthakingsmat en een voldoende groot schepnet en vissen zonder weerhaak is verplicht.


Wedstrijdsignalen:


• Eerste signaal: een half uur voor aanvang van de wedstrijd → voedercontrole.

• Tweede signaal: begin van het voederen en aanvang van de wedstrijd.

• Derde signaal: vijf minuten na de start → einde zwaar voederen.

• Vierde signaal: Begin pauze

• Vijfde signaal: eindepauze

• Zesde signaal: : waarschuwing → vijf minuten voor het einde van de wedstrijd

• Zevende signaal: einde wedstrijd.

• Men krijgt nog 5 minuten tijd om een vis in te halen die net voor, of tijdens het eindsignaal is aangeslagen.


Aas, voeder en voederen:


• Maximaal 6 liter voer. Het voer is klaar voor gebruik d.w.z. niet aangedrukt en gezeefd voeder. Na de controle mag enkel nog één verstuiver gebruikt worden.

• Maximaal 1,1 pints: maden en/of casters (gekleurde maden zijn verboden)

• Pieren en dikke vers de vase mogen apart, enkel voor aan de haak.

• Maximaal 1,1pints: mais en/of pellets en/of bolies.

• Alle aas en lokaas moeten via de hengel te water worden gebracht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde voerkorven en/of de methodfeeder, voorzien van een loodgewicht van minimum 30 gram. Alle andere hulpmiddelen zijn verboden. Enkel tussen tweede en derde signaal is zwaar voederen met een grote voederkorf (5minuten) toegelaten.


Controle:


• De controle van het voeder en het aas gebeurt tussen een half uur en het kwartier voor het begin van de wedstrijd.

• De afwezige deelnemers kunnen gecontroleerd worden tot het signaal van het voederen.

• Bij controle moeten alle voeders en aas zich bevinden op de plaats van de deelnemer.

• Niet meer dan de maximale hoeveelheid ( wat te veel is wordt weg gegooid of meegenomen door de controleur ).

• De deelnemer moet aanwezig zijn op zijn plaats bij controle.


Het wegen:


• Elke visser is getuige bij het wegen van zijn vissen, na het einde van een wedstrijd. Hij haalt zelf zijn leefnet uit het water op vraag van de wegers.

• De tijdens de wedstrijd gevangen vissen moeten allemaal na het wegen worden teruggezet, ook roofvissen (behalve meerval)!

• Na het wegen wordt de weegkaart afgetekend door de visser om discussie te voorkomen.


Algemene regels:


• Men mag enkel recht vooruit vissen, minimum 15 meter en maximum 40 meter uit de oever.

• Er wordt enkel gevoederd met de korf of method. De eerste vijf minuten van de wedstrijd mag er met en grote voederkorf gevoederd worden.

• Bij het inhalen van een vis tracht elke visser te vermijden dat andere vissers gestoord worden.

• Iedere visser blijft op zijn eigen stek en schept zelf de door hem gevangen vis.

• Om de slijmlaag van de vis te beschermen is het gebruik van een doek bij het onthaken verboden en het is verboden om één geschepte vis op de grond te leggen.

• Na de wedstrijd ruimt elke visser zijn visplaats op.

• Er mag enkel op de bodem gevist worden.

• Eventuele klachten betreffende de wedstrijd moeten bij het bestuur ingediend worden, vóór het wegen van de vissen.


Aansprakelijkheid:


• Het bestuurt aanvaard geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsels van welke aard ook, die aan één of meerdere deelnemers, bestuursleden, controleurs of toeschouwers overkomen.Het bestuur,