Handlijnwedstrijden

Koninklijke Vissersclub Geduld Diepenbeek


    Handlijn Wedstrijdreglement 2020


 • Iedereen met een geldige vergunning , is automatisch verzekerd. Enkel bij de koppelwedstrijden is er geen vergunning nodig.
 • De inschrijvingen voor de clubwedstrijden en de vrije koppelwedstrijden gebeuren bij Hengelshop
 • Rudy Duck/ Nieuwstraat 131/ 3590 Diepenbeek /Telefoonnummer: 011/32.25.24
 • Men kan tot en met de dag vóór de wedstrijd inschrijven.
 • De pauze van de Koppelwedstrijden is een uur en elke visser om de beurt een half uur pauze
 • De clubwedstrijden beginnen om 11:00 uur – 17:00 uur. Trekking van de plaats nummers is om 09.00uur in de kantine. Er wordt gevist in drie sectoren.
 • Algemeen kampioen van de clubwedstrijden en de avondwedstrijden wordt de visser met het meest aantal punten. Vier van de vijf wedstrijdresultaten komen in aanmerking voor de eindrangschikking. Het minst goede resultaat wordt geschrapt.
 • De vrije koppelwedstrijden beginnen om 11:00 tot 14:00 Pauze 15:00 tot 18:00 uur. Trekking van de plaats nummers is om 9.00 uur in de kantine. Er wordt gevist in drie sectoren.
 • De vrije sluitingswedstrijd koppel begint om 11:00 tot 14:00 Pauze 15:00 tot 18:00 uur Trekking van de plaats nummers is om 09.00 uur in de kantine. Er wordt gevist in drie sectoren.
 • Enkel het gezamenlijk gewicht van de vissen telt.
 • Elke eerste visser van een sector vergezelt een bestuurslid bij de controle op het voeder.
 • De inschrijvingen voor de avondwedstrijden gebeuren de dag van de wedstrijd (voor de wedstrijd van 16.00 uur tot 16.30 uur) in de kantine van de vis club.
 • De avondwedstrijden beginnen om 18.00 uur en eindigen om 21.00 uur. Trekking van de plaats nummers is om 17.00 uur in de kantine.
 • Karpers tellen NIET mee bij de avondwedstrijden

  Het materiaal:

 • De handlijn mag maximum 10 meter lang zijn (pulling kit is verboden).
 • Elke visser moet voldoende, lange leefnetten ter beschikking hebben. Eén leefnet mag maximum 20 kg vis bevatten. Het teveel aan vis (meer als 20 kilo) in één leefnet wordt niet meegerekend (meer dan 25 kilo vis in één leefnet wordt 0 kg).
 • Onthakingsmat en voldoende grote schepnet is verplicht indien u een karper vangt voor deze dan terug te zetten Bij de clubwedstrijden en koppelwedstrijden en vrijekoppelwedstrijden tellen de karpers niet MEE

 Wedstrijdsignalen:

 • Eerste signaal: een half uur voor aanvang van de wedstrijd → voedercontrole.
 • Tweede signaal: begin van het voederen en aanvang van de wedstrijd.
 • Derde signaal: vijf minuten na de start → einde zwaar voederen.
 • Vierde signaal: waarschuwing → vijf minuten voor het einde van de wedstrijd.
 • Vijfde signaal: einde wedstrijd.
 • Men krijgt nog 5 minuten tijd om een vis in te halen die net voor, of tijdens het eindsignaal is aangeslagen.

 

Aas, voeder en voederen bij de clubwedstrijden:

 • Maximaal 10 liter voer. Het voer is klaar voor gebruik d.w.z. niet aangedrukt en gezeefd voeder. Na de controle mag enkel nog één verstuiver gebruikt worden.
 • Maximaal 2,2 pints: maden en 2.2 pints casters (gekleurde maden zijn verboden)
 • Pieren mogen apart, enkel voor aan de haak.
 • Maximaal 2,2 pints: mais en 2.2 pints andere granen zo als hennepzaad enz
 • Maximaal 2.2 pints vers-de-vase of 2.2 pints tubiflex

 • Tussen tweede en derde signaal is zwaar voederen (5minuten).

         losse maden, casters, granen, hennepzaad bijgevoederd worden.

 • Het aas moet op de haak bevestigd worden zonder behulp van enig hulpmiddel en niet bestaan uit samen gesteld voeder (deeg, softpellets, enz.). Vis onthaken in een emmer

.        Karpers tellen NIET mee

         Enkel toegelaten korrel ( van de club) aan te kopen in zakjes van 500gr voor 1€ in de kantine .

         Opgelet . Tijdens alle handlijnwedstrijden mag er bijgevoederd worden of Cuppen.

Aas, voeder en voederen bij de Koppelwedstrijden:

 • Maximaal 10 liter voer. Het voer is klaar voor gebruik d.w.z. niet aangedrukt en gezeefd voeder. Na de controle mag enkel nog één verstuiver gebruikt worden.
 • Maximaal 2,2 pints: maden en 2.2 pints casters (gekleurde maden zijn verboden)
 • Pieren mogen apart, enkel voor aan de haak.
 • Maximaal 2,2pints: mais en 2.2 pints andere granen zo als hennepzaad enz
 • Maximaal 2.2 pints vers-de-vase of 2.2 pints tubiflex
 • Tussen tweede en derde signaal is zwaar voederen (5minuten).

         losse maden, casters, granen, hennepzaad bijgevoederd , worden.

 • Karpers tellen NIET mee

         Enkel toegelaten korrel ( van de club) aan te kopen in zakjes van 500gr voor 1€ in de kantine

 Aas, voeder en voederen bij de avondwedstrijden: 

 • Maximaal 4 liter voer. Deeg hoort bij het voeder. Het voer is klaar voor gebruik d.w.z. niet aangedrukt en gezeefd voeder. Na de controle mag enkel nog één verstuiver gebruikt worden.
 • Maximaal 1,1 pints: maden en/of casters (gekleurde maden zijn verboden)
 • Pieren mogen apart, enkel voor aan de haak.
 • Maximaal 1,1 pints: mais en/of granen en/of hennepzaad.
 • Maximaal 1,1 pints: pellets (max. 8mm) en korrel ( van de club)
 • Tussen tweede en derde signaal is zwaar voederen (5minuten). Na derde signaal mag er, losse maden, casters, granen, enz. bijgevoederd worden.
 • Geen pellets, baby corn en het aas moet op de haak bevestigd worden zonder behulp van enig hulpmiddel -- Vis onthaken in een emmer
 • Het bulklood moet 50 Cm boven de haak hangen . Karpers tellen NIET mee

         Enkel toegelaten korrel ( van de club) aan te kopen in zakjes van 500gr voor 1€ in de kantine .

 Controle:

         De controle van het voeder en het aas gebeurt tussen een half uur en het kwartier voor het begin van de wedstrijd. De afwezige deelnemers kunnen gecontroleerd worden tot het signaal             van het voederen. Bij controle moeten alle voeders en aas(in de juiste maat pints) zich bevinden op de plaats van de deelnemer. Niet meer dan de maximale hoeveelheid ( wat te veel is             wordt weg gegooid).De deelnemer moet aanwezig zijn op zijn plaats bij controle.

 Het wegen:

 • Elke visser is getuige bij het wegen van zijn vissen, na het einde van een wedstrijd. Hij haalt zelf zijn leefnet uit het water op vraag van de wegers. En zet zijn eigen vissen ook meteen terug .
 • De tijdens de wedstrijd gevangen vissen moeten allemaal na het wegen worden teruggezet, ook roofvissen (behalve meerval)!
 • Na het wegen wordt de weegkaart afgetekend door de visser om discussie te voorkomen. Zeker doen om misverstanden te vermijden.

 Algemene regels:

 • Bij het inhalen van een vis tracht elke visser te vermijden dat andere vissers gestoord worden.
 • Iedere visser blijft op zijn eigen stek en schept zelf de door hem gevangen vis (enkel hulp bij het scheppen van karper is toegelaten de karpers tellen niet meer mee worden ook zo terug gezet ).
 • Cuppen of bijvoederen is toegelaten tijdens de handlijn wedstrijden .
 • Het verwerken van pieren in het voeder is verboden
 • Iedere visser moet in het bezit zijn van de juiste maat pints, één goede maat is alleen tot aan de boord gevuld, niet veranderd van vorm en vermeld de inhoud als origineel object.
 • Schuin vissen is verboden.
 • Om de slijmlaag van de vis te beschermen is het gebruik van een doek bij het onthaken verboden en het is verboden om één geschepte vis op de grond te leggen (gebruik Onthakingsmat).
 • Na de wedstrijd ruimt elke visser zijn visplaats op en brengt zijn nummer terug mee naar de kantine .
 • Eventuele klachten betreffende de wedstrijd moeten bij het bestuur ingediend worden, vóór het wegen van de vissen.

 Aansprakelijkheid:

 • Het bestuurt aanvaard de aansprakelijkheid voor ongevallen of letsels van welke aard ook, die aan één of meerdere deelnemers, bestuursleden, controleurs of toeschouwers overkomen.

        Onze Sponsor Rudy Duck/ Nieuwstraat 131/ 3590 Diepenbeek /Telefoonnummer: 011/32.25.24

  Het bestuur bedankt u voor uw medewerking